HOME

Click, the name of Tehsil to view the no of villages

TEHSILS

REVENUE AREA (Hects)

REVENUE VILLAGES

POPULATION (2011)

  Mayabunder 

8661

27

M-14094
F-13112

  Rangat

12481

43

M-19198
F-17974

  Diglipur

20762

34

M-21308
F-19565

  Total

41907

104

105539

MAYABUNDER TEHSIL
Slno

Name of the Village


Patwari Circle


Revenue Inspector Circle

1
Avis Island
1
1
2
Mayabunder
3
Pokkadera
4
Borang
5
Rampur
2
6
Danapur
7
Karmatang
8
Deopur
3
9
Lucknow
10
Lataw
11
Webi
12
Pahalgaon
4
13
Tugapur
14
Pudumadurai
5
15
Chainpur
16
Hanspuri
17
Govindapur
6
18
Profullya Nagar
19
Basantipur
20
Paresh Nagar
7
2
21
Kamalapur
22
Jaipur
23
Hari Nagar
8
24
Duke Nagar
25
Pinaki Nagar
26
Shanti Pur
9
27
Swadesh Nagar
RANGAT TEHSIL
Slno

Name of the Village


Patwari Circle


Revenue Inspector Circle

1
Dharmapur
1
1
2
R.C. Nagar
3
Thiruvanchikulam
4
Shivapuram
5
Padmanabhapuram
6
Panchawati
7
Amkunj
2
8
Nimbutala
2
9
Janakpur
3
10
Dasarathpur
11
Sitapur
12
Mithila
13
Rangat
4
14
Rampur
15
Parnasala
16
Sabari
5
3
17
Vishnupur
18
Bharatpur
19
Long Island
6
20
Bakultala
7
4
21
Shamkund
22
Bangaon
23
Kalsi
8
24
Laxmanpur
25
Urmilapur
26
Shaktigarh
27
Kausalyanagar
28
Yeratiljig
9
5
29
Kadamtala
30
Shantanu
10
31
Uttara
32
Adajig
11
6
33
Bijoygarh
34
Udaygarh
35
Sundergarh
36
Kanchangarh
37
Abhaygrah
12
38
Roglachang
39
Nayagarh
40
Rajatgarh
41
Wrafter's creek
42
Khatta Khari
43
Nilambur
DIGLIPUR TEHSIL
Slno

Name of the Village

Area in Hects
Patwari Circle


Revenue Inspector Circle

1
Shyamager
724.1000
1
1
2
Swarajgram
762.8200
3
Radha Nager
925.3300
4
Milangram
705.1600
5
Laxipur
704.1000
2
6
Madhupur
714.5600
7
Deshbandhugram
372.1600
8
Sitanagar
993.6700
3
2
9
Rabindra Pally
121.4500
10
Krishnapuri
489.8800
11
Subashgram
356.9300
4
12
Diglipur
100.3000
13
Khudirampur
811.9700
5
3
14
Ramakrishna Gram
695.4700
15
Vidyasagar Pally
263.8600
6
16
Keralapuram
624.0200
17
Gandhinagar
155.0000
18
Shantinagar
152.0000
19
Ganeshnagar
119.0000
20
Aerial Bay
81.8600
21
Sagar Dweep
360.9900
22
Kalipur
546.9800
7
23
Shibpur
518.5000
24
Durgapur
415.3300
25
Kishorinager
1760.3200
8
4
26
Mohanpur
607.4400
27
Paschimsagar
401.0000
28
Parangara
701.3500
29
Kalighat
502.0200
9
30
Nabagram
1316.1100
31
Madhyam Gram
468.3200
32
Nischintapur
369.3100
33
Jagannathdera
1679.4900
10
34
Ramnagar
1241.4400